uitlegwabo2
kaart1
06 832 44 574

Wat doet Sh waboadvies nog meer

Binnen het veld van de fysieke leefomgeving en de Wabo kan Sh waboadvies op het inhoudelijk vlak ook invulling geven aan vraagstukken op het gebied van technische regelgeving of uitwerkingen daarvan. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- Toetsen van projecten aan het Bouwbesluit;
- Daglichttoetredingsberekeningen;
- Bezonningstudies;
- Brandveiligheidadviezen;
- Bouwbesluit check (globaal een plan toetsen op het
- Bouwbesluit in ontwerpfase).
- Ondersteunend tekenwerk (ten behoeve van bijvoorbeeld het
- Bouwbesluit of anderszins in het kader van een
- vergunningaanvraag).

Sh intro:

sh waboadvies
Vrijblijvend