uitlegwabo2
kaart1
06 832 44 574

Vergunningenmanagement

Een belangrijke nieuwe opgave voor actoren op het gebied van locatieontwikkeling is de Omgevingsvergunning op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Door de Wabo is het mogelijk vergunningaanvragen te clusteren tot één digitale vergunningaanvraag. De aanvraag, inclusief ontheffingen en andere toestemmingsvereisten, doorloopt één uniforme procedure, die leidt tot één besluit, waarvoor ook één beroepsprocedure geldt. Vergunningenmanagement is het proces van inventarisatie van de benodigde vergunningen tot en met de bewaking van vergunningenprocedures. Met goed vergunningenmanagement lopen projecten geen onnodige vertragingen op door het ontbreken van vergunningen, ontheffingen of het niet correct volgen van procedures. Sh waboadvies is uw partner als essentieel onderdeel van projecten waarbij ingegrepen wordt in de fysieke omgeving. Dat betekent voor u dat Sh Waboadvies het proces van de aanvraag van vergunningen inventariseert, regelt, en relaties legt tussen meerdere benodigde vergunningen en zorgt voor een evenwichtige balans tussen inhoudelijke kennis ( Wabo, Bouwbesluit, Bouwverordening, Woningwet, Wro etc. etc.) en procesmatige begeleiding. Doordat Sh waboadvies flexibel is past het in een totaal concept maar is ook zelfstandig in te schakelen..

Sh intro:

sh waboadvies
Vrijblijvend